Szkolenia z wykorzystania testu ADOS-2 w diagnostyce klinicznej (do gabinetu) oraz do badań naukowych

Prowadzący szkolenia (Szkoleniowiec ADOS-2): dr n. med. Agnieszka Rynkiewicz www.spectrumascmed.com

 

Terminy otwartych szkoleń w 2018 roku:

 

20 – 22 kwietnia 2018            –  w diagnostyce klinicznej (do gabinetu)

Rejestracja otwarta 2 stycznia 2018 roku

19 – 21 października 2018     –  w diagnostyce klinicznej (do gabinetu)

Rejestracja otwarta 2 stycznia 2018 roku

17 – 18 listopada 2018          –   szkolenie do badań naukowych

Rejestracja otwarta 2 stycznia 2018 roku

– jako kontynuacja i tylko dla uczestników wcześniejszych szkoleń w diagnostyce klinicznej

(do gabinetu) prowadzonych przez szkoleniowca dr n. med. Agnieszkę Rynkiewicz

 

Liczba miejsc na szkoleniu ograniczona!

Miejsce szkoleń: Rzeszów, Polska

Administracja zgłoszeń na szkolenia: Stowarzyszenie SOLIS RADIUS

 

Koszty:

  1. Udział Uczestnika w szkoleniu z wykorzystania testu ADOS-2 w diagnostyce klinicznej

(do gabinetu)  –  3.900,00 zł

  1. Udział Uczestnika w szkoleniu z wykorzystania testu ADOS-2 do badań naukowych – 3.000,00 zł

Ocena filmów (nagrań) przez Szkoleniowca z samodzielnie przeprowadzonych badań za pomocą testu ADOS-2: 300 zł brutto/nagranie

 

Na dzień dzisiejszy możliwa jest wstępna rejestracja  dająca możliwość pełnej rezerwacji w pierwszej kolejności.

Pełna rejestracja będzie możliwa po 2 stycznia 2018 roku

 

Do pełnej rezerwacji będą potrzebne poniższe dane:

Imię i nazwisko Uczestnika/ Nazwa Klienta *

Miejsce zatrudnienia*

Wykształcenie *

lekarz

psycholog

pedagog

logopeda

Inne:

Email kontaktowy *

Dane do faktury *

Oraz podpisanie poniższego oświadczenia oraz zgody:

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem rejestracji na szkolenia ADOS-2 (link – załącznik #2), akceptuję go i zobowiązuję się go przestrzegać, wybieram prowadzenie procesu mojego szkolenia (prosimy o znak w preferowanym polu lub polach):

(a) ☐      wykorzystanie testu ADOS-2 tylko w diagnostyce klinicznej (do gabinetu)                           

(b) ☐   wykorzystanie testu ADOS-2 w badaniach naukowych – jako kontynuacja i tylko dla uczestników wcześniejszych szkoleń w diagnostyce klinicznej (do gabinetu) prowadzonych przez szkoleniowca dr n. med. Agnieszkę Rynkiewicz

                Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora szkolenia ADOS-2 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem procesu certyfikacji oraz informowaniem osób trzecich o uzyskanym certyfikacie, przy czym przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

 

PRZEJDŹ DO STRONY REJESTRACJI